• Volg ons

  op Facebook

Inloggen Lid

Welkom terug! Login om verder te gaan
Log in met Facebook

Inschrijven

Geen korting meer missen? Vul hier je gegevens in! Je ontvangt van ons 1x per week een overzicht van je account in je mailbox.

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord vergeten? Maakt niet uit wij regelen het voor je

Je krijgt nog geen cashback!

Je bent nog niet ingelogd. Hierdoor mis je de cashback. Nog geen lid........ schrijf je dan binnen een paar seconden snel in!


Naar winkel zonder de cashback

Cashback bij Albelli Cashback Bol.com Cashback Drogisterij.net Cashback Expert Cashback Coolblue Cashback Groupon Cashback Hema Cashback ICI Paris XL Cashback Media Markt Cashback Essent

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

 

1.Op alle dienstverlening rondom ZeroDeals zijn bij uitsluiting van eventueel andere over eengekomen voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

a.Het inschrijven op de website houdt in dat de toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt aanvaard.

b.De service van ZeroDeals kost altijd maar €5 per jaar ongeacht hoeveel er wordt bespaard. ZeroDeals zal dit alleen van gespaarde tegoeden afschrijven spaart u niets betaald u dus ook niets.

c.Of de commissie kan worden toegekend en gegeven hangt altijd af van de aanbieder niet van ZeroDeals zelf. Mocht een adverteerder de commissie niet toekennen dan is dat bepalend.

 

2 Inschrijven

 

I.Een inschrijving is altijd gratis de €5 zal pas achteraf worden verrekend als er al gespaard is via de website.

II.Inschrijven kan alleen wanneer lid minimaal 16 jaar oud is. Indien lid jonger is dan 16 jaar, moet lid toestemming krijgen van de ouders/verzorgers.

 

3 Extra Korting verdienen

 

I.Zerodeals rekend 100% van de totale commissie terug aan u als gebruiker van de website.

 

III. Alle Transacties worden maximaal binnen 24 uur in de account getoond.

a.Indien een transactie niet in je account verschijnt terwijl wel aan alle voorwaarden (zie 3 VI.) is voldaan, dan is het aan lid om dit binnen 14 dagen te melden. Aanvragen buiten deze termijn kunnen helaas niet meer worden behandeld.

 

IV.Punten worden direct of na goedkeuring door de partner bijgeschreven. Over het algemeen worden punten binnen 1 tot 14 dagen definitief bijgeschreven. Indien dit niet mogelijk is, geldt een maximale termijn van 12 maanden.

a.Lid is zelf verantwoordelijk voor melden van niet ontvangen korting.

 

V.Kortingen kunnen alleen worden bijgeschreven als is voldaan aan:

 

a.Lid is ingelogd en klikt op de campagne of lid klikt direct door vanuit een toegezonden mailing.

b.Lid heeft direct na het klikken op de campagne in het automatisch verschenen internetvenster (pop-up) deelgenomen aan de campagne.

c.Lid heeft niet op andere advertenties van de partner geklikt nadat lid via ZeroDeals bij de partner terechtkwam én voordat er volledig is deelgenomen aan de campagne.

d.De computer waarop is meegedaan accepteert cookies.

e.Lid heeft geen toolbars, pop-up blockers, firewalls of antivirusprogramma’s of andere programma’s op de computer geïnstalleerd welke de tracering van de deelname kunnen blokkeren.

f. De adverteerder niet tussentijds failiet is gegaan of is gestopt met de campagne.

g.De adverteerder de commissie goed heeft toegekend/goedgekeurd.

h.Gebruik geen kortingscodes/vouchers van de aanbieder zelf dan zal er geen cashback worden gegeven.

 

VI.Indien lid op frauduleuze wijze korting heeft verkregen/probeert te verkrijgen, wordt het account zonder aankondiging onherroepelijk verwijderd. Onder frauduleuze wijze wordt in ieder geval verstaan:

a.Wanneer de waarde van de transactie (positief of negatief) afwijkt van hetgeen er logischerwijs mocht worden verwacht en deze afwijking niet binnen 48 uur na constatering wordt gemeld.

b.Wanneer met onjuiste gegevens wordt meegedaan met een campagne of wanneer frauduleuze bestellingen bij partners worden geplaatst.

c.Wanneer via een mankement in het systeem op enigerlei wijze extra kortingen worden verkregen.

 

4 E-mails

 

I.Door het ontvangen van emails bent u altijd op dehoogte van de nieuwste kortingen en unieke ZeroDeals.

 

II.Lid verplicht zich ertoe een geldig e-mailadres op te geven dat door de gebruiker zelf actief wordt gebruikt. Indien blijkt dat een e-mailaccount niet aan deze voorwaarden voldoet, kan het account zonder aankondiging worden verwijderd.

a.Tijdelijke e-mailaccounts worden in het bijzonder geweigerd.

 

III.Na inschrijving zal lid mailings ontvangen van ZeroDeals met promoties en informatie van partners en ZeroDeals.

 

IV.Lid kan zich te allen tijde afmelden voor deze mailings. Dit kan door gebruik te maken van de knop uitschrijven of opzeggen in de mailings of door een verzoek naar info@zerodeals.nl. Lid kan zich voor ZeroDeals tevens uitschrijven door op de website op uitschrijven te klikken.

a.Let op: Het ontvangen van de ZeroDeals mailings is een belangrijk onderdeel van dit concept. Als Lid zich afmeld voor het ontvangen van de ZeroDeals mailings, wordt dit als een opzegging van de overeenkomst tussen ZeroDeals en Lid beschouwd. Eventueel openstaande bestellingen en resterende saldo’s zullen onherroepelijk komen te vervallen.

 

V.Indien Lid bij de mailprovider (Hotmail, Gmail, etc.) aangeeft dat de mailings van ZeroDeals ongewenst zijn, zal dit leiden tot uitschrijving zoals omschreven in 5 V.

 

VI.Slechts in een bijzonder geval kan ZeroDeals besluiten om een gedeactiveerd account te reactiveren.

 

5. Persoonlijke gegevens

 

I.Verkregen persoonsgegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt zonder dat Lid daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

II.Alle e-mailadressen en daarbij behorende persoonsgegevens zullen te allen tijde eigendom blijven van ZeroDeals.nl

 

6. Voorwaarden voor bestellen:

 

 • Bestel ALTIJD via de ZeroDeals links. Anders ontvangen wij géén commissie over de aankoop en kunnen we je geen korting uitbetalen.
 • Zorg ervoor dat er geen onderbreking plaatsvindt tijdens het aankoopproces. Bezoek geen andere websites tijdens uw aankoop en klik tussentijds niet op andere links.
 • Sluit eerst je browser af als je via een andere link bij de webwinkel hebt gekeken. Bezoek daarna via de speciale ZeroDeals link opnieuw de webwinkel van je keuze en doe een bestelling.
 • Sluit al je vensters, voordat je een bestelling doet.
 • Telefonische bestellingen kunnen niet gemeten worden.
 • Indien je met iDeal betaalt, zorg er dan voor dat je alle stappen voltooit tijdens de betaling. Ook de laatste stap om je betaling af te ronden moet via de iDeal link (afronden) gebeuren. Sluit het laatste venster na je betaling niet via het kruisje rechtsboven, maar via de link rechtsonder.
 • Bewaar altijd de originele orderbevestiging.
 • Lees altijd goed de voorwaarden voordat je een aankoop doet. Dit voorkomt verrassingen en teleurstellingen.
 • Kortingen worden door ZeroDeals uitbetaald. Heb je een vraag over uw korting, neem dan contact op met ons en niet de webwinkel. ZeroDeals betaalt namelijk de kortingen en niet de webwinkel zelf.
 • Rond de bestelling altijd via internet af en betaal online, telefonische bestellingen en achteraf betalingen kunnen niet worden gemeten.

 

7 Aansprakelijkheid

 

I.I.ZeroDeals is slechts wederverkoper van de geleverde producten en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade welke voorvloeit uit het gebruik van de producten.

 

II.I.Schade welke naar het oordeel van de gebruiker is veroorzaakt door grove schuld of opzet van ZeroDeals dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontstaan daarvan, door middel van een aangetekend schrijven aan ZeroDeals (merlenbergseweg 22 5754ax te deurne) te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn ter kennis van ZeroDeals is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij gebruiker aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

III.I.ZeroDeals is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deelname aan een campagne. Hoewel ZeroDeals altijd met de grootste zorg partners selecteert, kan geen permanente controle worden uitgevoerd noch verantwoording worden aanvaard inzake de inhoud hiervan.

 

8 Slotbepalingen

 

I.ndien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ZeroDeals vast te stellen nieuwe reeks rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling.

 

II.I.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

III.I.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

IV.I.Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

 

V.I.Overeenkomsten die door de gebruiker tot stand komen met Partners van ZeroDeals worden gesloten onder toepassing van de bij hen geldende algemene voorwaarden.